Sislay József 1911-2010

ELŐSZÓ MAGAMRÓL

 

SISLAY JÓZSEF

 

Dícsérhetem Amerikát,
Világ kincseházát;
Nekem adta koldusbotját,
Üres tarisznyáját.

Így ballagtam föl csendesen
A költői hegyre;
Innen néztem messze-messze:
Boldogabb jövőbe.

Dús asztalokról morzsáért
Hullott könnyem, vérem;
Leírhatatlan volt folyton
Az én szenvedésem.

Kivetettek az uccára
S dideregtem étlen:
De sohasem hajtottam meg
Senki előtt térdem.

 

 

New York, N. Y., 1938. Szeptember 12.